Hunan Provincial Baishaxi Tea Industry Co.,ltd

Hunan Provincial Baishaxi Tea Industry Co.,ltd

+
  • image/6d81d29b-2825-447e-b1de-fb5244fdb798(1).jpg
  • image/33260bff-5d1e-48ba-b724-2e78d7e19530(1).jpg
  • image/3603f910-28f2-4c5a-b415-58d9713dd1bc(1).jpg

龙吟华茯

水龙吟.白沙溪 一溪百年春秋,践行万里入长江。 人杰地灵,资江两岸,水啸龙吟。 经抗战烽火,烈血三湘,终换新颜。 而今时代变,千江竞帆,风云劲,英雄起。 <P

classification

中文产品


Description

水龙吟.白沙溪

一溪百年春秋,践行万里入长江。

人杰地灵,资江两岸,水啸龙吟。

经抗战烽火,烈血三湘,终换新颜。

而今时代变,千江竞帆,风云劲,英雄起。

古道茶马两兴,西风烈,鸿雁南归。

南茶可否?

移地创制,金花璀璨。

几代传承,民族事业,始终在怀。

觅华光照处,白沙溪暖,盈盈茯香。

——肖益平

Previous page

Next page

Previous page

Next page